O Nas

 

           Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach (dalej GZK Sp. z o. o.) powstał 30 grudnia 2019 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego noszącego nazwę „Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Bobolice.

               Przekształcenia dokonano na podstawie przepisów art. 12 ust.1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 2, art. 6 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 r.

               Umowa Spółki zapisana jest w formie Aktu Notarialnego oznaczonego Repertorium ”A” numer 11403/2019.

              W dniu 21 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał GZK Sp. z o. o. w Bobolicach do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000830109. Tym samym Spółka uzyskała osobowość prawną.

               Obecnie świadczymy szereg usług.

W roku bieżącym na rzecz Gminy Bobolice świadczymy usługi w postaci:

 • administrowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi wyłączną własność Gminy,

 • bieżącego utrzymywania gminnych dróg, placów, chodników i parkingów,

 • utrzymywania czystości na terenach gminnych,

 • pielęgnacji gminnych terenów zieleni,

 • administrowania cmentarzami komunalnymi,

 • administrowania stadionem miejskim w Bobolicach,

 • utrzymywania i konserwacji infrastruktury gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

 • poboru opłat targowych,

 • obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  Prócz wyżej wymienionych Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania energii cieplnej do lokalnych odbiorców (przedszkole, żłobek, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Urząd Gminy oraz Bank).

  Pomaga również w ochronie zwierząt bezdomnych.

  Spółka świadczy także szereg usług w zakresie szeroko rozumianego budownictwa, a także w zakresie utrzymania zieleni. To wszystko w granicach administracyjnych gminy Bobolice.

Szczegółowa lista wykonywanych przez nas usług znajduje się w zakładce „USŁUGI”.

             Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Zgromadzona wiedza, zaangażowanie i umiejętności wykonawcze naszych pracowników pozwalają spełniać oczekiwania wymagających klientów.

Możliwość komentowania została wyłączona.